Ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu
Agar mereka berani melawan ketidakadilan.
Ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu
Agar mereka berani menegakkan kebenaran.
Ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu
Agar jiwa-jiwa mereka hidup.
Ajarkanlah sastra kepada anak-anakmu.
Sebab sastra akan mengubah yang pengecut menjadi pemberani.
(Umar bin Khattab)

Baca juga:   Makan Kuaci

Tinggalkan balasan!